Skip to main content
x

Archeologische vondst van 2016 bij de bouw van het nieuwe politiekantoor in Koksijde, is ‘uniek voor de Vlaamse Kust’!

Op 22 december 2016 merkt de attente kraanmachinist op de werf in de Ter Duinenlaan, waar het nieuwe politiekantoor wordt gebouwd, fragmenten op van een menselijk skelet. Hij verwittigt onmiddellijk de werfleider, die op zijn beurt het afdelingshoofd van de Technische Diensten van de gemeente Koksijde op de hoogte brengt. Vanuit het Abdijmuseum wordt een vondstmelding
gerapporteerd aan het Agentschap Onroerend Erfgoed. Een team van het Agentschap strijkt in de periode van 10 tot 27 januari in Koksijde neer om de site te onderzoeken.


Burgerlijke begraafplaats


Bij de vondst van het skelet dacht men eerst aan een link met de nabij gelegen Duinenabdij. Die denkpiste werd tijdens de opgravingen al snel uitgesloten. Onder de 47 graven bevonden zich niet alleen skeletten van mannen! Er waren ook graven van vrouwen en kinderen (waaronder een baby). De meesten waren begraven in een lijkkist. Eén graf bevatte de resten van een vrouw en kind. Andere opmerkelijke grafvondsten waren: een graf zonder schedel en twee graven waarin de botfragmenten
ontbraken, alsook het graf van een hondje. Het gevonden woonerf telde vier gebouwen, vermoedelijk woningen, en bijhorende afsluitingen.


Grafgiften

Dertien graven op het grafveld bevatten ook grafgiften, zoals negen messen, een lanspunt, een zilveren muntje dat wijst op internationale handel, vijftien fibulae of mantelspelden, een gordel en een halsketting. De vondst is uniek en blijft voor ophef zorgen in archeologische kringen. Het grafveld en de nederzetting werpen een geheel nieuw licht op de ontwikkelingsgeschiedenis van de regio. Een gelijkaardige vondst werd nog nooit eerder in de ruime omgeving opgetekend. De graven en de nederzetting tonen aan dat er in de vroege middeleeuwen op deze plaats mensen het terrein naar hun hand probeerden te zetten. Burgemeester Marc Vanden Bussche benadrukt dat Koksijde als erfgoedgemeente zeer waakzaam is voor het bewaren van alle vondsten. “We hebben hiervoor de geschikte locatie; in het depot van het Abdijmuseum Ten Duinen.”


Konijnenwarande


Bij het veldwerk waren er eerder sporen opgetekend van de konijnenwarande naast de abdij, zoals afgebeeld op het schilderij van Pieter Pourbus uit 1580. Dit was een grote kunstmatig aangelegde heuvel waar de monniken konijnen hun vrije loop lieten om er daarna op te jagen. De vroegmiddeleeuwse vondsten bevonden zich enkele meters dieper.


En nu?


Een grondig onderzoek van de menselijke begravingen moet nog belangrijke inzichten geven over de populatie. Wie waren die mensen? Ook de bewoning die hieraan vooraf gaat, is nooit gezien en van groot belang. “Het opent nieuwe perspectieven voor inzichten in onder andere de vroegste middeleeuwse bewoningsgeschiedenis aan de Vlaamse kust”, vertelt gemeentearcheoloog Alexander Lehouck. “Maar ook voor inzichten in de Iserae portus, het mondingsgebied van de IJzer. Deze plaats wordt éénmaal
genoemd in 861 tijdens invallen van Noormannen, maar over hoe we deze plaatsnaam moeten interpreteren liggen de meningen erg uiteen. De nieuwe ontdekkingen zullen beslist nog geheel nieuwe en ongeziene inzichten brengen in het landschappelijk kader, de eetgewoonten en handelscontacten”, besluit Alexander.


Meer weten?


Op zondag 24 juni om 10.30 uur organiseert de vriendenkring van het Abdijmuseum een lezing rond dit thema in het Abdijmuseum Ten Duinen. Archeologen Marc Dewilde van Agentschap Onroerend Erfgoed en Alexander Lehouck van de gemeente Koksijde brengen ‘Een vroegmiddeleeuwse nederzetting en een grafveld onder de warande van de abdij Ten Duinen.’ Heb je interesse om nog meer te weten te komen over deze vondsten, schrijf je tijdig in via daniel2.degryse@skynet.be of 058 52 18 14. Prijs: € 5 voor
leden, € 6 voor niet-leden.