Skip to main content
x

Management

Versterk tijdelijk je team met een extern marketing manager, schakel een projectmanager in om je project in goede banen te leiden of haal een change manager in huis om je organisatie te hervormen.

Marketing Management

 

De nood aan professioneel marketing management is in elke non-profit aanwezig, alleen is het niet altijd een voltijdse dagtaak. Daarnaast zijn beschikbare marketing managers met ervaring in non-profit zeldzaam op de markt. Om de nood aan een marketing manager in te lossen hebben we het marketingabonnement in het leven geroepen.

 

Het marketingabonnement van de Bardijnen geeft erfgoedbeheerders de mogelijkheid om een ervaren marketing manager aan boord te halen voor die tijd en taken die nodig zijn. Als

uw part-time marketing manager sturen en begeleiden we je interne teams en partners in de realisatie van  uw marketingstrategie. Hij waakt over de timings, de resultaten en stuurt bij waar nodig. We komen maandelijks een halve of volledige dag bij u in huis werken en we voorzien een maandelijkse statusmeeting.

 

Projectmanagement

 

Uit de quick scan blijkt dat uw museum of organisatie goed draait, u heeft een marketingplan, er is veel enthousiasme en aan ideeën is er geen gebrek. Alleen, u slaagt er niet in om met uw team al die ideeën en goede wil te vatten in een strategisch plan en ze te realiseren. Uw organisatie heeft focus nodig.  Dan heeft u nood aan een projectmanager.

 

Samen met uw team laat onze projectmanager alle ideeën landen in concrete projectplanning en breng hij overzicht. Hij helpt u prioriteiten te stellen, te focussen en planmatig te werk gaan. Op basis van de quick scan wordt een inschatting gemaakt van het aantal dagen dat nog is om het project te begeleiden. De facturatie gebeurt maandelijks op basis van het aantal gepresteerde dagen.

 

Crisis- of changemanagement

 

Uit de quick scan blijkt dat uw organisatie dreigt vast te lopen. Er moet nieuw leven ingeblazen worden. Of u moet een totaal nieuwe organisatie op poten zetten.

Onze crisismanager gaat gedurende 5 tot 10 dagen met uw kernteam aan de slag om elk onderdeel van uw nieuwe organisatie tot in detail in kaart te brengen.

 

Dit intense traject resulteert in een doordachte strategie waarin niet alleen opportuniteiten maar ook alle mogelijke bedreigingen ondervangen zijn. Daarnaast wordt uit het

strategisch plan een marketing plan en/of een uitvoeringsplan gedistilleerd.

 

Data & Privacy Manager

De Privacy Manager is betrokken bij de uitvoering van Data Protection Impact Assessments en het in kaart brengen van een register van alle verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens binnen uw organisatie. Hij staat ook in voor het schrijven van de Privacy verklaring. Daarnaast heeft hij als uitdagende taak binnen uw organisatie een cultuur te kweken waarin integere gegevensverwerking en transparantie centraal staan. Hierbij moet men denken aan het organiseren van opleidingen, trainingen en workshops. Ook zal hij controleren of voldoende invulling wordt gegeven aan de nieuwe rechten van betrokkenen.

De Privacy Manager zorgt binnen uw organisatie voor voldoende en structurele aandacht voor de beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens. Hij draagt bij tot de eis om te kunnen aantonen dat uw organisatie de regelgeving voldoende volgt.

 

de Bardijnen versterken je management! Contacteer ons voor meer informatie!

Heb je nood aan een extra management capaciteit in je erfgoedonderneming?
Contacteer ons vrijblijvend voor een afspraak!